Տեր Խնդրում եմ լսիր աղոթքս.

Տեր եթե շրթներս բացես,բերանն իմ կերգի օրհնությունը քո(Սաղմոս 50, 17)
Գոհանում եմ Քեզանից,ով Տեր իմ և Աստված իմ,և օրհնում ու փառավորում

Քո սուրբ անունը,որ պահեցիր այս գիշեր Քո անարժան ու մեղավոր
Ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից

Խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին
Եւարժանացրիր տեսնելու Քո ողորմության լույսը Ամեն:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
24 ժամ