Աղոթիր բոլոր հիվանդների համար

Աղոթիր առ Աստված բոլոր հիվանդների համար.Անսկ՛իզբդ Աստված, սու՛րբդ սրբոց,

Որ Քո Միածին Որդուն առաքեցիր բժշկելու:Մեր հոգիների ու մարմինների ախտերը,

Առաքի՛ր Քո Սուրբ Հոգուն և մաքրիր Քո (անուն) ծառային (աղախնին) և Ազատի՛ր բոլոր մեղքերից, քանզի ողորմած ես և գթած:

Եվ քեզ՝ Հորը,Որդուն և Սորբ Հոգուն,Փառք հավիտյանս.

ԱՄԵՆ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
24 ժամ