«Օրհնում ու փառավորում եմ Քո սուրբ անունը…». առավոտյան աղոթք

Տե՛ր, եթե շրթներս բացես,
բերանն իմ կերգի օրհնությունը քո (Սաղմոս 50, 17):

Գոհանում եմ Քեզանից, ո՜վ Տեր իմ
և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում

Քո սուրբ անունը, որ պահեցիր
այս գիշեր Քո անարժան ու մեղավոր

ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից՝
խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին: Եւ

արժանացրիր տեսնելու Քո ողորմության լույսը:

Ամեն:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *