Հարսանիքի գիշերը զույգը որոշեց ոչ մեկի առաջ դուռը չբացել, բայց հանկարծ հնչեց դռան զանգը

Համատեղ կյանքի առաջին օրն էր․ Զույգը որոշել էր ոչ մեկի առաջ դուռը չբացել, բայց․․․Ժամեր անց հնչեց դռան զանգը: Երբ այս գեղեցիկ զույգը պատ րաստվում էր ամուս նանալ, նրանք որոշեցին իրենց ամուս նական առաջի օրը ոչ ոքի առջև դուռը չբացել:

Եվ ահա, եկավ այդ օրը. նրանք հարսանիքից հետո տուն վերադարձան ու դուռը ներսից կողպեցին: Երկու ժամ անց լսվեց դռան զանգի ձայնը. տղայի ծնողներն էին եկել:

Տղան մեծ ցանկություն ունեցավ դուռը բացելու և ծնող ների ներս հրա վիրելու, բայց քանի որ պայմանավորվա-ծություն ունեին՝ չբացելու դուռը ոչ ոքի դիմաց, նա մեծ դժվարությամբ զսպեց իրեն և չբացեց դուռը: Իսկ տղայի ծնողները լուռ ու մունջ հեռացան:

Անցավ մի քանի ժամ, դռան զանգը կրկին հնչեց. այս ան գամ աղջկա ծնող ներն էին հյուր եկել:

Չնայած այն բա-նի, որ ամուսին ները պայմանավոր վածություն ունեին՝ դուռը չբացել, ով էլ որ լինի, աղջիկը արցունքն աչքերին ասեց ամուսնուն, որ չի կարող այդպես վարվել իր ծնողների հետ և վազելով դուռը բացեց նրանց առջև:

Այս դեպքից անցան շատ երկար տարիներ: Նրանք գեղեցիկ ընտանիք էին կազմել, ունեին երկու տղա երեխա և սպա սում էին երրորդ փոքրիկին:

Երրորդը ծն վեց ամբող ջովին առողջ և մի հրաշք աղջ նակ: Երբ ամու սինը կնոջն ու աղջկան տուն բերեց հիվան դանոցից, մի մեծ խնջույք կազմա կերպեց:

Նա հրա վիրել էր իր բոլոր ըն-կերներին, բոլոր հարա զատներին, նույնիսկ նրանց, ում պարզա պես ծանոթ էր և շատ մեծ հյուրա սիրություն կազմակերպեց:

Երբ խնջույքն ավար տվեց ու բոլորը տուն գնացին, կինն ամուսնուն հարցրեց, թե ի՞նչ կարիք կար այսքան մեծ խնջույք կազմակերպելու:

Կարելի էր հրավիրել միայն ամենամտերիմ մարդկանց և թեթև հյուրասիրություն կազ-մակերպել: Ամուսինը գրկեց կնոջն ու ժպիտը դեմքին պատասխանեց.

«Սիրելիս, ես այսօր պարզապես հերթա-կան երեխան չեմ ունեցել: Այսօր ծնվել է նա, ով հետագայում իմ առջև դուռ կբացի…»։

Այո, այդպես է… աղջկա սերն ու հոգատարությունը, այն սերը, որ պահում է իր սրտում, ուրի՜շ է…