ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ ԱՂՈԹՔ

Գոհանում եմ Քեզանից, Տեր իմ եւ
Աստված իմ եւ օրհնում ու փառավորում Քո սուրբ

անունը, որ պահեցիր այս գիշեր Քո անարժան ու
մեղավոր ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձութ-

յուններից, խաղաղությամբ հասցրիր առավոտյան ժամին
եւ արժանացրիր տեսնելու Քո ողորմության լույսը:

ԱՄԵՆ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *