Առավոտյան աղոթք առ Աստված…

Աղոթք Տիրոջը ընտանիքի համար

Տեր Հիսուս Քրիստոս, թող Քո ողորմությունը լինի իմ ընտանիքի անդամների վրա ,

պահպանի՛ր նրանց քո ապաստանի տակ, ծածկված բոլոր չար խորամանկ ցանկություններից,

մերժիր յուրաքանչյուր թշնամի ու հակառակորդ նրանցից:

Բացիր նրանց ականջներն ու սրտի աչքերը, շնորհք և խոնարհություն տուր նրանց սրտերին:

Խնայիր, Տե՛ր, և ողորմիր իմ զավակներին և լուսավորիր նրանց միտքը քո Ավետարանի մտքի լույսով և

հրահանգիր նրանց քո պատվիրանների ճանապարհին և ուսուցանիր նրանց՝

Փրկիչ, կատարիր քո կամքը, ցույց տուր մեզ ճիշտ ուղի:

ԱՄԵՆ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *