Ամուսինս մոռացել էր անջատել հեռախոսը և ես այնպիսի բաներ լսեցի իմ մասին․․․Մինչ օրս ուշքի չեմ գալիս

Ամուսինս մոռացել էր անջատել հեռախոսը և ես այնպիսի բաներ լսեցի իմ մասին․․․Մինչ օրս ուշքի չեմ գալիս

Ամուսինս ունի հիմար սովորություն․ խոսակցության ավարտից հետո հեռախոսը մոռանում է անջատել։ Դա ինձ շատ է բարկաց նում, որովհետև երեխան հաճ ախ գր կիս է, իսկ մյուս ձեռ քով էլ ինչ-որ գործ եմ անում, և հեռա խոսի կոճակը սեղմելը դժ վար է լինում։

Վեր ջերս նա գնացել էր ընկեր ներից մեկի ծննդյան տարե դարձին։ Այդ ժամանակ մեր կրտսեր աղջիկը նոր էր ծնվել։ Ամու սինս անհանգստանում էր, հաճախ զանգում էր, որ տեսնի, թե ինչպես ենք։

Երկու ձեռքերս զբաղված էին, մի կերպ քթով պատասխանեցի զանգին և միացրեցի բարձրախոսը։ Ամուսինս ասաց, որ շատ լավ ժամանակ է անցկաց նում, և բոլոր ընկերները ինձ ողջույններ են փոխան ցում։

Ուրիշի խոսակցութ յունները լսելու սովո րություն չունեմ, բայց այդ պահին իրոք չէի կարող անջատել։ Արդեն պիտի ձեռքս մոտեցնեի հեռախոսին, երբ հանկարծ լսեցի մի բան, որն ինձ հետաքրքրեց։

—Արմեն, և ինչպե՞ս ես ապրում կնոջդ հետ, շատ չի սղոցու՞մ։
—Դե, ամեն ինչ էլ լինում է,- պատասխանեց ամուսինս,- բայց նա շատ լավն է, զսպում է իրեն։

-Իսկ իմը լրիվ խելագարվել է, — ես ճանաչեցի զրու ցակցի ձայնը․ ամուսնուս մոտ ընկերն էր, — անդադար գոռում է, դժ գոհում։ Տես, կինդ էլ նույն օրը չընկնի։
—Չէ, եղբայր, մենք արդեն երկու երեխա ունենք, հիմա մեզ մոտ անթերի ժամանա կաշրջան է։

—Եվ ուզում ես ասել, որ կինդ առանց սկանդալների և հիստեր իաների համաձայ նվել է, որ գաս այստեղ, — շարու նակում էր ընկերը։
-Հա, նա անթերի կին է։ Նա ինձ լիարժեք ազա տություն է տալիս։ Հա, ի՞նչ եք ծիծաղում, նա հասկանում է ինձ և անում ամեն ինչ, որ ինձ համար լավ լինի։

Դրանից հետո անջա տեցի հեռախոսը։ Բայց հոգ ումս այնպիսի ջեր մություն էր․․․ Իրականում, ամուսինս ստում էր, մեզ մոտ այն քան էլ լավ չէ ամեն ինչ, դե ինչ խոսք, ես էլ անթերի չեմ։

Հենց այդ օրը նե ղացել էի ամուսնուցս, ա սում էի՝ երեխաների հար ցում օգնելու փոխարեն, գնում ես ակումբ՝ ծննդ յան օր նշելու։ Բայց շնորհա կալ եմ նրան, որ կողմնակի մարդկանց մոտ ինձ այդպես է ներկայացնում։ Ուրեմն այսքան տարի անց նա ինձ շարունակում է սիրել․․․

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *