Աղոթք պահապան հրեշտակին

Պահապան Հրեշտակ իմ սիրելի,
հավատարիմ ընկեր և վստահելի ու ապահով առաջնորդ,

ես շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ այն անսպառ սիրո,
խնամքի ու համբերության համար, որոնցով ինձ օգնել ու օժանդակել ես :

Խնդրում եմ քեզ, ամբողջ կյանքիս ընթացքում շարունակիր բարեգթորեն պահպանել ինձ,
որպեսզի ես կարողանամ, քո հետ միասին, գոհաբանել,
փառավորել և օրհնել մեր ընդհանուր Տիրոջը՝ Ամենասուրբ Երրորդությանը.

Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն հավիտյանս:

Ամեն:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *